MDG KONGSBERG 2019-2023

Miljøpartiet De Grønne går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Kongsberg.

Vårt program peker ut en ny økologisk, bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Det er en utvikling der velferd og livskvalitet skapes innenfor rammene av økosystemenes tålegrenser og ut fra hensynet til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner.

Kommunestyret har vedtatt at klimagassutslippene skal reduseres med 40 prosent innen 2030 i forhold til nivået i 1991. Kongsberg kommune sine klimagassutslipp har økt fra 1990 og nådde en topp i 2015 og forventes å synke sakte de neste årene. MDG har beregnet hva dette betyr i form av lokale klimatiltak, noe som danner basis for budsjettprosesser de neste årene.

 

TENK GLOBALT – HANDLE LOKALT

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Norge står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill. Vi er nødt til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. De Grønne sier nei til den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø.

De Grønne vil ha et Norge der unge ikke blir syke av prestasjonsjag og kjøpepress. Vi vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Vi skal fortsatt kunne gå tur i gammel skog. Dyra i havet skal ikke kveles av plast. Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, som bidrar til at færre drives på flukt og sikrer gode liv også for dem som kommer etter oss.

Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor. Vi lover å støtte alle folkene med ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Vi vil gi byen og bygdene tilbake til menneskene, slik vi gjør i Oslo og andre steder hvor De Grønne er med å bestemme.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.

Livskraftige klima- og miljøvennlig lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.

 

PROGRAM 2019-2023

Klikk på temaet for å se hva MDG Kongsberg vil kjempe for de neste fire årene.

  1. LIVSKVALITET I LOKALSAMFUNNET
  2. SAMFERDSEL
  3. GRØNNE ARBEIDSPLASSER OG GRØNT ARBEIDSMILJØ
  4. NATUR, KLIMA OG MILJØ
  5. HELSE, LIVSMESTRING OG OPPVEKST
  6. ENERGI
  7. KOMMUNAL PLANLEGGING OG NÆRING
  8. KULTUR OG UTDANNING
  9. LANDBRUK, SKOGBRUK