1. LIVSKVALITET I LOKALSAMFUNNET

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Ved å styrke kommunens levende lokalsamfunn, og gi gode muligheter for medvirkning, gjør vi Kongsberg tryggere, vennligere og mer inkluderende. Alle skal føle seg velkommen i Kongsberg. I dag finnes det fortsatt mange strukturelle og sosiale hindringer for god integrering, som vi må jobbe aktivt for å nedbygge. Frivillig arbeid er en massiv ressurs for samfunnet, og gir økt livskvalitet og sosial utvikling for enkeltmennesker og lokalsamfunn.

 

MDG Kongsberg vil:

 • Prioritere livskvalitet fremfor materiell vekst.
 • Sikre tilgjengelige lokaler for organisert frivillig aktivitet.
 • Styrke kommunens politiske og økonomiske handlingsrom.
 • Jobbe for gode møteplasser for aktivitet og samvær på tvers av generasjoner.
 • Påby tydelig merking av retusjering av mennesker i reklame i det offentlige rom.
 • Jobbe for fri ferdsel på begge sider av Lågen, fra Bevergrenda til Labro tilrettelagt for barnevogn og rullestol
 • Skape en møteplass for ungdom med datainteresser, hvor man kan utfolde seg med teknologi i et støttende fellesskap.
 • Finne steder hvor ungdom kan oppholde seg på fritiden uten for mange regler og voksne til stede.
 • Jobbe for økt bruk av Lågalandet og bedre stier langs Lågen.
 • Jobbe for at tusenårsstedet (Kirketorget) blir en sosial møteplass for folk i alle aldre.
 • Jobbe for en skatepark som passer for ungdommer.
 • Se på kommunens lokaler som ikke er i bruk, og tilrettelegge for åpne møteplasser
 • Innføre livskvalitet innenfor naturens tålegrenser som overordnet politisk mål, ikke stadig økning av produksjon og materielt forbruk.
 • Skape et varmere samfunn med mindre fremmedfrykt og utenforskap.
 • Gi rom for mer fritid og frivillighet – mindre stress og kjøpepress.