3. GRØNNE ARBEIDSPLASSER OG GRØNT ARBEIDSMILJØ

Vi vil ha et varmere samfunn der livskvalitet settes i sentrum, og hvor arbeidstakere kan velge mer fritid og ferie fremfor stadig høyere lønn.

Miljøpartiet De Grønne lover å støtte de som har ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver utviklingen framover. De Grønne vil at offentlig og privat sektor sammen skal være pådrivere for nye miljøvennlige løsninger.

Kongsbergindustrien kan bli ledende på nye, grønne løsninger som gir trygge og meningsfulle arbeidsplasser.

 

MDG Kongsberg vil:

 • At Kongsberg skal bli en foregangskommune for smarte og grønne innkjøpsordninger.
 • Øke bruk av tre i større kommunale utbygginger.
 • Etterspørre lokal mat med sesongbasert kjøkkendrift for å sikre avkastning for lokale matprodusenter i Kongsberg og Numedal.
 • At kommunale pensjons- og spareavtaler er basert på bærekraftige prinsipper.
 • Bidra til at ressursene i avfallet på Gomsrud gjenvinning forvaltes med økt  gjenvinning etter prinsipper for sirkulærøkonomi.
 • Sikre grønne lån til bærekraftige utbygginger.
 • Gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildelingsringer og biblioteker.
 • Støtte privatpersoner og bedrifter som ønsker å bruke velferdsteknologi i eget hjem eller for tilrettelegging av arbeidsplassen.
 • Innføre kildesortering av papir, plast og matavfall i offentlige bygg og næringsbygg.
 • Samarbeide med fylket og staten om å utvikle et grønt bærekraft utviklingssenter som kan være på den gamle høyskolen i Kongsberg. Det er flere grønne bedrifter som ønsker et sted de kan bruke til produksjon og lager etc. Den gamle høyskolen på Raumyr passer perfekt!
 • Jobbe for et mer miljøvennlig landbruk og jobbe for økt andel økologisk landbruk i kommunen.
 • Gjøre det enklere for offentlige ansatte å velge kortere arbeidstid og gradvis redusere arbeidstiden fra 37,5 til 30 timer per uke.
 • Se på mulighet for å innføre lokal valuta og bytte av varer og tjenester. (LETS)