4. NATUR, KLIMA OG MILJØ

Bevaring av naturen er viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske mangfoldet. Miljøpartiet De Grønne vil derfor føre en politikk som ikke bare beskytter dagens naturverdier, men som også gjenskaper opprinnelige naturverdier og økosystemer som har blitt ødelagt. Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, som bidrar til at færre drives på flukt og sikrer gode liv, også for dem som kommer etter oss. Klimaendringene gjør at vi må tenke nytt og smart, slik at vi kan gjøre samfunnet motstandsdyktig mot kraftigere og hyppigere nedbør.

 

MDG Kongsberg vil:

 • Innføre indikatorer og bærekraftsmål med vekt på klima, natur og livskvalitet i forbindelse med kommunebudsjettet og innføre en årlig behandling i kommunestyret av status og nye tiltak for å nå målene.
 • Ta hensyn til pågående klimaendringer i areal- og ressursforvaltningen, og øke innsatsen for klimatilpasning innen infrastruktur, matproduksjon og generell beredskap.
 • Jobbe for åpne løsninger for håndtering av nedbør, som grønne tak, regnbed, drenerende overflater og åpne flomveier.
 • Kartlegge truede arter og naturtyper
 • Plan for svartelista arter
 • Innføre undervisningsmidler til administrasjonen for klimatilpasning
 • Kommunen skal se på tidspunktet for når slåttekantene blir slått for å hjelpe humlene sin spredning
 • Etablere skaugrense.
 • Strebe etter å etablere nasjonalpark. Utrede muligheten for å bruke og muligens utvide noen av de allerede etablerte naturreservatene.
 • Skogbruket må drives mer skånsomt og langt større områder bør vernes mot inngrep.
 • Utvide og styrke ordningen med minigjenbruksstasjoner. Vi vil ha flere steder å gi bort og få brukbare ting, og gjøre tjenesten bedre kjent og mer brukt.
 • Utvide ordning for utlån av sportsutstyr og verktøy.
 • Redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler.
 • Fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten.
 • Hindre plastforsøpling ved å redusere bruken av plastemballasje og plastprodukter.
 • Etablere en dyrevernplan i kommunen.