6. ENERGI

De Grønne vil at energi skal utnyttes til det beste for samfunnet og bidra til å redusere avhengighet av fossil energi. Kommunen bør fortsette arbeid med energieffektivisering av egne bygg, og aktivt bidra til at innbyggerne kan ta gode valg for å redusere egne energibruk. Det bør legges til rette for utbygging av mer fornybar energi. God forvaltning av vannkraftanlegg er sentralt, samtidig som det i kommunen satses på å ta i bruk solenergi der dette er egnet. For å sikre dette ønsker vi at barrierer for å ta i bruk solceller og solvarme reduseres, og at lokalt marked for solenergi stimuleres ved at kommunen etablerer anlegg på egne bygg.

 

MDG Kongsberg vil:

  • At økologisk bærekraft skal styre valg innen energisektoren framfor hensyn til økonomisk vekst.
  • At kommunen deler sin sterke kompetanse på energieffektivisering, slik at innbyggerne enklere kan energieffektivisere egen energibruk.
  • At det planlegges helhetlig i kommune med tanke på energi, slik at det ungås omfattende nettutbygginger og sikres lokale energiløsninger som utnytter lokale energiressurser
  • At det kreves utslippsfrie eller fossilfrie byggeplasser i nye kommunale utbygginger.
  • Introdusere solenergi for egne bygg, og gjøre det enklere for innbyggere å etablere solenergianlegg.
  • At det stimuleres til fossilfri transport, gjennom krav i innkjøp.
  • Modernisere og optimalisere utnyttelsen av eksisterende vannkraftverk i Kongsberg kommune.
  • Jobbe for at alle nye boliger skal bygges etter plusshus-standard eller aktivhus.
  • Planlegge for fleksibilitet i nye bygg.