Årsmøte i Miljøpartiet de Grønne Kongsberg

 

Alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne Kongsberg innkalles til årsmøte.

Tid: 30. januar 2020 kl. 18:00
Sted: Formannskapssalen, Kongsberg Rådhus.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent og protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding
 5. Regnskap for 2019
 6. Årsplan for 2020
 7. Budsjett for 2020
 8. Uttalelser og eventuelle andre saker
 9. Valg av styre
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av revisor.

Årsmøtet avsluttes senest kl. 21:00

Valgkomiteens innstilling blir presentert på årsmøtet.

16. januar, 2020