Etter en intens og lærerik valgkamp sørget velgerne for at vi skrev historie med våre første 2 plasser i kommunestyret i Kongsberg! Vilde Håvardsrud Holtan og Arne Johan Isaksen er våre folkevalgte, og skal jobbe med å få inn grønne verdier i kommunestyrets arbeid de neste 4 årene. Vi har inngått et valgteknisk samarbeid med Kongsberglista, Krf, Frp, SP og Rødt, og er dermed i posisjon i kommunestyret, og har fått plass i Formannskapet, Utvalg for Helse og Omsorg, og Utvalg for Miljø og Utvikling. I disse dager ferdigstilles budsjettet som vi har vært med på å utarbeide, og vi har allerede fått satt miljø og klima høyt på dagsorden i denne sammenhengen!  

Opps, fant ikke skjemaet.